Veie ingredienser

Dame som veier opp ingredienser i en bakebolle.